HomeWie is AuticareAutismeVoor wieWat doet AuticareContact

Wat is Autisme?

Autisme is een pervasieve aangeboren ontwikkelingsstoornis. Pervasief betekent dat iemand op alle levensgebieden beperkingen ondervindt. De diagnose van autisme wordt nu (nog) gesteld op basis van het gedrag.

De gedragskenmerken van autisme  worden in mei 2014 beschreven in  DSM V-TR als: beperkingen in de sociale communicatie en interactie en repetitief gedrag en specifieke interesses”.

Omdat er veel onduidelijk is over de verschillende subgroepen die binnen het autisme bestaan (bijvoorbeeld klassiek autisme, het syndroom van Asperger en PDD-NOS) wordt er  gesproken over de term ‘autismespectrumstoornis’ afgekort als ASS.

ASS uit zich bij ieder mens anders, ieder mens is tenslotte uniek. Veel voorkomende problemen bij mensen met autisme zijn:

 

- Waarnemingsproblemen

  • Waarnemingen worden door mensen met autisme daadwerkelijk anders ervaren (over- en ondergevoeligheid)
  • Problemen met het selecteren van prikkels (onderscheid tussen hoofd- en bijzaken is moeilijk)
  • Tempo van verwerking bij mensen met ASS is veelal trager
  • Mogelijkheid om zintuiglijke indrukken tegelijkertijd te verwerken ontbreekt of verloopt anders bij kinderen met ASS
  • Mensen met ASS blijven vaak steken in letterlijkheid / concrete  waarneming (zij kunnen moeilijk informatie toevoegen om tot een logisch geheel te komen)

- Andere denkstijl

  • Problemen met plannen en organiseren
  • Problemen met inlevingsvermogen
  • Problemen met het zien van het geheel

 

Het is dus niet verwonderlijk dat mensen die te maken hebben met bovenstaande problematiek, het heel lastig hebben. Zij kunnen vaak moeilijk contact maken en begrijpen vaak niet wat er van ze verwacht wordt. De wereld is soms onduidelijk voor deze mensen met ASS, ze kunnen niet inschatten wat de consequentie is van hun gedrag en wat dit teweeg brengt bij anderen. Denk hier bijvoorbeeld aan in zichzelf gekeerd zijn, woedeaanvallen, huibuien en weglopen. Hulp vragen is vaak moeilijk voor hen.

Dit levert doorgaans veel spanning op bij de persoon zelf en bij hun omgeving.

Auticare Autismebegeleiding
Site built by B-nuts